Nhãn: danh sách kiểm traDanh sách kiểm tra của thương nhân để giao dịch thành công

Để làm việc thành công trên thị trường tài chính, điều quan trọng là thu thập một bộ quy tắc. Thông thường, các nhà giao dịch phác thảo một kế hoạch trên giấy để không có những chuyển động mạnh mẽ trên thị trường để khiến họ quay lưng lại với mục tiêu của họ. Hơn nữa, các nhà đầu tư có kinh nghiệm khuyên nên lập một danh sách kiểm tra với một số câu hỏi, câu trả lời sẽ hiển thị nếu thời điểm tốt để mở một vị thế hoặc giao dịch được bỏ qua tốt hơn.