Nhãn: CloudFlare


Cloudflare: Công ty công nghệ chuẩn bị IPO

Cloudflare Inc. là một công ty Mỹ được thành lập vào năm 2009. Hoạt động kinh doanh của công ty là an toàn web và cơ sở hạ tầng web, dịch vụ mạng phân phối nội dung, bảo vệ khỏi các cuộc tấn công DDoS và truy cập vào máy chủ và tài nguyên DNS. Cloudflare đứng giữa khách truy cập trang web và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của người dùng Cloudflare, hoạt động như một máy chủ proxy ngược cho các trang web. Theo dữ liệu của trang web SolveDNS, Cloudflare có một trong những tốc độ tìm kiếm DNS cao nhất thế giới, cho phép khách hàng truy cập trang web nhanh nhất có thể. Cloudflare cung cấp dịch vụ của mình cho hơn 20 triệu trang web, giảm thời gian phản hồi xuống dưới 100 mili giây cho 98% người dùng ở các quốc gia phát triển. Để tưởng tượng tốc độ này, chỉ cần chớp mắt. Nó sẽ đưa bạn lâu hơn 4 lần so với thời gian phản hồi. Đối với các doanh nghiệp, tốc độ như vậy làm tăng chuyển đổi và do đó, lợi nhuận.