Nhãn: CMECác nhà đầu tư từ Reddit đang cố gắng tác động đến giá bạc

Giá bạc kỳ hạn tăng hơn 30 USD / ounce do hành động của các nhà đầu tư Reddit. Đây là mức giá kỷ lục kể từ năm 2013. Tuy nhiên, tốc độ tăng vọt nhanh chóng thay đổi do trượt xuống - giảm 10.25%. Kiểm tra lý do tại sao các nhà đầu tư cá nhân không lặp lại câu chuyện với GameStop.