Nhãn: cny / usd


Một tuần trên thị trường (09/30 - 10/06): Lãi suất RBA và dòng thống kê của Hoa Kỳ

Cuối tháng XNUMX và đầu tháng XNUMX sẽ không quá căng thẳng về mặt tin tức: các sự kiện có kế hoạch có thể ảnh hưởng đến các tài sản chính là khá ít, trong khi số liệu thống kê kinh tế vĩ mô rất phong phú.