Bài báo dành cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), mối liên hệ của nó với các chỉ số khác, GDP và tỷ lệ thất nghiệp. Ngoài ra, việc sử dụng chỉ số trong Forex cũng được thảo luận.