Nhãn: tài khoản demo trong giao dịch

2 bài viết

Trình diễn và tài khoản thật: Sự khác biệt về tâm lý

Không có gì bí mật rằng kết quả giao dịch trên tài khoản thật và tài khoản demo luôn khác nhau, kết quả trước đây thường tồi tệ hơn. Nói cách khác, nếu bạn thành công trong giao dịch trên tài khoản demo, bạn phải luôn luôn thực hiện trợ cấp cho tình huống thực tế. Ma quỷ ở thái độ khác nhau trong giao dịch tiền demo và tiền riêng của thương nhân.

Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị

Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.