Phần tổng quan này dành cho hiện tượng độ sâu của thị trường: cách nó hoạt động và cách các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng nó.