Văn bản này sẽ cho bạn biết về đợt IPO của DigitalOcean, một nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Thị trường này tăng trưởng 25% mỗi năm và có thể đạt 116 tỷ USD vào năm 2024.