Duolingo, một nền tảng phổ biến để học ngoại ngữ, sẽ IPO vào ngày 27 tháng XNUMX. Trong bài viết này, chúng ta hãy thảo luận về các khía cạnh kinh doanh của công ty và triển vọng của nó.