Joe Biden đã trình bày một dự án ngân sách liên bang cho năm 2022 với phần chi tiêu lên tới 6 nghìn tỷ đô la. Chứng khoán Mỹ và EU tăng trưởng. Phân tích công nghệ.