Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về việc sử dụng tài khoản ECN để giao dịch trên Forex. Các tài khoản như vậy có điều kiện giao dịch tốt hơn.