Ensemble Health Partners, một công ty công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đang có kế hoạch niêm yết cổ phiếu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về hoạt động kinh doanh của công ty phát hành và đánh giá sức hút của cổ phiếu của công ty đối với các khoản đầu tư.