Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ xem xét phản ứng của thị trường dầu mỏ đối với việc công bố số liệu thống kê CPI gần đây ở Mỹ. Chúng tôi sẽ phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng giá tiêu dùng và giá vàng đen và xem xét thu nhập của các công ty dầu khí từ giá dầu hiện tại.