Trong tổng quan này, chúng tôi sẽ thảo luận về giao dịch cặp tiền tệ EUR / USD. Đây là một trong những cặp tiền phổ biến nhất trong Forex.