Một chủng COVID-19 được gọi là Delta đang được phát triển ở Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư lo sợ những hệ quả tiêu cực đối với thị trường chứng khoán. Những công ty nào thích hợp để đầu tư vào đại dịch? Câu trả lời có trong bài viết.