Cuộc khủng hoảng do coronavirus gây ra đã làm mất giá cổ phiếu của nhiều công ty, và bây giờ các nhà đầu tư có một cơ hội duy nhất để mua cổ phiếu ở mức giá khó khăn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu những gì các công ty đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.