Nhãn: phá vỡ sai


Những đột phá sai lầm trên thị trường tài chính: Làm thế nào để phát hiện và sử dụng?

Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ nói về những đột phá sai lầm. Trong một số trường hợp nhất định, có thể không rõ ràng với người giao dịch liệu có xảy ra sự phá vỡ mức kháng cự hay không và do đó, xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Một đột phá như vậy có thể là sai do đó giá sẽ đảo ngược khá sớm và đi vào []]