Nhãn: fdaFDA: Làm thế nào để tìm cổ phiếu của các công ty chăm sóc sức khỏe đầy triển vọng?

FDA đóng một phần không thể thiếu trong việc phân tích các công ty và xác định tiềm năng của họ. Ở giai đoạn phê duyệt, 95% các công ty làm việc thua lỗ, đó là lý do tại sao phân tích tài chính sẽ không cho thấy gì.