Tâm lý học là một phần quan trọng trong thành công của một nhà giao dịch trong thị trường Forex. Kiểm soát cảm xúc (lo lắng và sợ hãi của nhà giao dịch) là một phần nội tại của bất kỳ chiến lược giao dịch nào.