Tuần cuối cùng của tháng Giêng sẽ trở thành thời điểm diễn ra các cuộc họp của các Ngân hàng Trung ương, với cuộc họp của Fed như một quả anh đào. Mọi con mắt trên thị trường đều dán vào những sự kiện này.