FGI Industries Ltd. đã ra mắt công chúng vào ngày 25 tháng XNUMX trên NASDAQ. Công ty tham gia vào việc sản xuất và phân phối các sản phẩm ống nước. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn tình hình kinh doanh và tài chính của FGI.