Bài viết này dành cho ý tưởng về fiat. Tiền fiat là gì? Nó xuất hiện khi nào và để làm gì? Nó có giá trị gì? Nó có những ưu điểm và nhược điểm nào? Bài báo trả lời những câu hỏi này và hơn thế nữa.