Nhãn: tỷ lệ phân tích tài chính

5 bài viết

CAGR là gì và cách sử dụng nó

Bài viết này dành cho một chỉ số tài chính được gọi là CAGR: nó là gì, nó được sử dụng để làm gì và nó có những hạn chế nào. Và tất nhiên, nó sẽ chỉ cho bạn cách tính chỉ số và sẽ đưa ra các ví dụ về việc sử dụng nó.

Cách tính Tỷ lệ ROA: Công thức và Ví dụ

Bài viết này dành cho hệ số nhân thị trường được gọi là ROA: nó cần thiết để làm gì, nó được tính toán như thế nào, đặc thù, nhược điểm và lợi thế của nó và cách nó có thể được sử dụng.

Cách sử dụng EPS để đánh giá cổ phiếu

Khi các nhà đầu tư tìm kiếm những cổ phiếu hấp dẫn, họ sẽ kiểm tra cẩn thận các yếu tố kinh tế và số liệu thống kê. Tổng quan này dành cho Thu nhập trên mỗi Cổ phiếu, hay còn gọi là EPS.

Tỷ lệ PEG: Cách tính toán và sử dụng để đánh giá cổ phiếu

Để chọn cổ phiếu có triển vọng đầu tư, những người tham gia thị trường nghiên cứu rất kỹ báo cáo của các công ty. Để đánh giá mức độ hấp dẫn của một số cổ phiếu nhất định, nhiều tỷ lệ khác nhau được sử dụng, bao gồm cả PEG. Bài báo mô tả hệ số này và các cách sử dụng nó.

Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị

Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.