Làm quen với một công cụ quản lý đầu tư tự động đang phát triển nhanh chóng, cụ thể là cố vấn robot. Chúng tôi sẽ cho bạn biết chúng là gì, chúng hoạt động như thế nào trên thị trường chứng khoán, có những loại nào, ưu nhược điểm của chúng.