Tuần thứ hai của tháng Giêng sẽ là tuần làm việc toàn diện đầu tiên đối với phần lớn thị trường chứng khoán và tiền tệ trong năm nay. Số liệu thống kê sẽ khan hiếm, nhưng vẫn có một số điều cần chú ý.