Để tăng cường sự nổi tiếng của họ và thu hút khách hàng mới, nhiều công ty môi giới cung cấp các chương trình thưởng khác nhau. Tiền thưởng có nghĩa là để nhận thêm tài chính hoặc làm cho điều kiện giao dịch của bạn tốt hơn. Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số chương trình thưởng thú vị được cung cấp bởi công ty môi giới RoboForex.