Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về Tỷ lệ thả nổi tự do và tìm ra công thức tính nó cũng như mô tả cách các nhà đầu tư sử dụng nó khi phân tích tình hình thị trường.