Chiến lược không có chỉ báo "From Pullback" dựa trên giả định khá hợp lý rằng một động thái giá, đặc biệt là một xung lực, sẽ khá tiếp tục theo cùng một hướng hơn là thay đổi nó. Chiến lược này áp dụng cho thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai và thị trường chứng khoán.