Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về General Electric và liệu có nên đầu tư vào nó hay không.