GigaCloud Technology đang có kế hoạch ra mắt công chúng bằng cách niêm yết trên NASDAQ vào ngày 19 tháng XNUMX. Công ty hoạt động trong thị trường nền tảng kỹ thuật số thương mại điện tử. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của GigaCloud Technology.