Một nền tảng cộng tác mã nguồn mở GitLab đang lên kế hoạch IPO tại NASDAQ. Chúng tôi đang thảo luận về công ty và hiệu quả tài chính của công ty, đồng thời đánh giá triển vọng đầu tư vào nó.