Nhãn: cố vấn tham lam


Lái thử EA: Cố vấn tham lam

Cố vấn tham lam, không còn nghi ngờ gì nữa, là một cái tên tự phụ. Theo nhà phát triển, cố vấn này có nghĩa là cho các nhà giao dịch đặc biệt tham lam. Tuy nhiên, sự tương đồng của mối quan hệ trực tuyến trong tên của một mạng lưới cũng rất đáng được đề cập, bởi vì thuật toán của nó bao gồm việc hình thành một chuỗi các giao dịch giống như lưới.