Sự điều chỉnh trên thị trường chứng khoán mang lại cơ hội lớn để mua cổ phiếu với giá thấp hơn. Những cổ phiếu nào để xem xét bây giờ, và những công ty mà các quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới đầu tư vào? Kiểm tra câu trả lời trong bài báo.