Nhãn: quỹ đầu tưCổ phiếu GameStop: Nhà giao dịch Reddit VS Phố Wall

Các nhà giao dịch từ Reddit đã khiến báo giá cổ phiếu của GameStop tăng 1914% và các quỹ đầu cơ - mất hơn 6 tỷ USD. Tìm hiểu chi tiết về cuộc chiến cảm xúc giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các chuyên gia. Các nhà phân tích trao đổi nổi tiếng đưa ra nhận xét của họ.

Quỹ phòng hộ là gì và hoạt động như thế nào

Quỹ phòng hộ là một loại quỹ đầu tư tư nhân, nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Trên thực tế, bất kỳ quỹ phòng hộ nào cũng là một nhóm tài sản của một nhóm các nhà đầu tư, được quản lý bởi các thương nhân chuyên nghiệp và các nhà quản lý rủi ro.