Nhãn: bảo hiểm rủi ro

2 bài viết

Lưới so với bảo hiểm rủi ro: Sự khác biệt là gì?

Hệ thống Lưới chỉ cho phép một vị trí mở theo bất kỳ hướng nào cho một nhạc cụ. Hệ thống được sử dụng trên tất cả các thị trường chứng khoán. Nói một cách đơn giản hơn, người giao dịch không thể mở giao dịch mua và bán đồng thời trên một công cụ - các vị trí đóng lẫn nhau, các lệnh mở theo một hướng tóm tắt.

Làm thế nào để phòng ngừa rủi ro của bạn?

Rủi ro phòng ngừa rủi ro là một khả năng thiết yếu cho cả nhà đầu tư mới và cao cấp. Bảo hiểm rủi ro được sử dụng khi hệ thống giao dịch không còn hoạt động và bạn phải đảm bảo nguồn vốn của mình trước các điều kiện thị trường đầy biến động.

Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị

Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.