Cổ phiếu của các công ty cần sa đang thu hút sự chú ý trở lại của các nhà đầu tư. Trong khi tất cả mọi người đang chờ đợi sự hợp pháp hóa cần sa ở Hoa Kỳ, chúng ta hãy coi những người chơi chính của các lĩnh vực này là lựa chọn đầu tư.