Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các phương thức giao dịch của một nhà giao dịch trao đổi nổi tiếng Larry Williams. Chuyên môn của anh được khẳng định bằng chiến thắng tại giải vô địch thế giới danh tiếng Robbins World Cup với kết quả phi thường - lợi nhuận hơn 11000% trong một năm.