HireRight Holdings, nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về quản lý nguồn nhân lực, đã nộp đơn xin IPO tại NASDAQ. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn hoạt động kinh doanh của công ty và đánh giá mức độ hấp dẫn của cổ phiếu HireRight Holdings.