Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về một trong những đợt IPO được mong đợi nhất năm 2021, Robinhood Markets. Những người chơi thị trường chuyên nghiệp đang gọi khách hàng của công ty, những người sử dụng ứng dụng của nó với cùng một cái tên, “robinhoods”.