Hertz Global đã hoàn tất thủ tục phá sản. Công ty đang làm như thế nào? Điều gì đang xảy ra với khoản nợ 20 tỷ của nó? Quyết định phá sản có đúng không? Nhận biết trong bài viết của chúng tôi.