Nhãn: chỉ số


S&P 500 đang phát triển: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngay sau khi virus COVID-19 thoát khỏi Trung Quốc, vấn đề đã trở nên toàn cầu. Các chỉ số giao dịch như S&P 500 lao dốc, đang trên đường tàn phá ví của các nhà đầu tư tham lam, những người lấp đầy danh mục đầu tư của họ bằng cổ phiếu ở mức cao nhất mọi thời đại của họ.

Chỉ số giao dịch là gì và làm thế nào để giao dịch?

Chỉ số giao dịch là một chỉ số về giá trung bình của một bộ công cụ nhất định, chẳng hạn như cổ phiếu của các công ty khác nhau, thống nhất trong một nhóm. Các chỉ số được tính toán bởi các cơ quan và tổ chức xếp hạng khác nhau bằng các công thức khác nhau, chẳng hạn như giá trung bình đơn giản, giá trung bình có trọng số, v.v. Tuy nhiên, không cần phải tìm hiểu các công thức vì bạn sẽ không phải tự tính toán các chỉ số.