Nhãn: dược phẩm inovioLợi nhuận từ các khoản đầu tư vào các công ty dược phẩm lên tới hàng trăm phần trăm do coronavirus

Coronavirus tiếp tục đe dọa nền kinh tế thế giới. Chỉ số S & P500 lại đang giao dịch gần mức thấp gần đây của nó: vào thời điểm bài báo này được xuất bản, rất có thể nó đã phá vỡ mức hỗ trợ tại 2,850 USD và tiếp tục giảm.