Cổ phiếu của Virgin Galactic bắt đầu tăng lên, được hỗ trợ bởi những tin đồn về một chuyến bay thử nghiệm sắp tới của SpaceShipTwo. Sau chuyến bay thử nghiệm thành công, báo giá đã tăng vọt 27.62%, đạt 26.89 đô la. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, họ đã mất gần 5%.