Nhãn: giao dịch trong ngày bằng ngoại hối

3 bài viết

Giao dịch trong ngày - Nó là gì?

Giao dịch trong ngày hoặc trong ngày là giao dịch ngắn hạn trên các sàn giao dịch chứng khoán được thực hiện trong cùng một phiên giao dịch mà không có giao dịch. Cách giao dịch này khá đặc biệt, bởi vì cách tiếp cận này đòi hỏi các nhà giao dịch phải xem xét tất cả các thông tin đến, chẳng hạn như tin tức, số liệu thống kê, các yếu tố bên ngoài và rất nhiều sự kiện khác.

Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị

Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.