Nhãn: Chiến lược giao dịchChiến lược cai trị: Giao dịch trên biểu đồ hàng ngày

Giao dịch trong ngày vẫn phổ biến vì lợi nhuận nhanh chóng. Nếu bạn không có thời gian dành hàng giờ trước màn hình, bạn có thể sử dụng chiến lược Thước.

Giao dịch trong ngày - Nó là gì?

Giao dịch trong ngày hoặc trong ngày là giao dịch ngắn hạn trên các sàn giao dịch chứng khoán được thực hiện trong cùng một phiên giao dịch mà không có giao dịch. Cách giao dịch này khá đặc biệt, bởi vì cách tiếp cận này đòi hỏi các nhà giao dịch phải xem xét tất cả các thông tin đến, chẳng hạn như tin tức, số liệu thống kê, các yếu tố bên ngoài và rất nhiều sự kiện khác.