Cardano là một dự án blockchain để tạo các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung. Nó sử dụng mã thông báo của riêng mình - ADA. Bài viết mô tả cách hoạt động của Cardano, tại sao loại tiền điện tử này lại phổ biến và cách mua nó.