Vốn hóa của thị trường NFT không ngừng tăng lên và thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Bài viết dành cho lĩnh vực NFT: mua mã thông báo ở đâu và như thế nào, cách hoạt động trên nền tảng giao dịch và ví tiền điện tử.