Nhãn: phân tích ipoKnowbe4, Inc. IPO: Bảo vệ tội phạm mạng

Trong bài viết này, tôi sẽ kể cho bạn nghe về đợt IPO của KnowBe4, một công ty đã cung cấp cho khách hàng của mình một nền tảng để dạy bảo mật không gian mạng cho nhân viên của họ trong hơn 10 năm. Thị trường mục tiêu của công ty vào năm 2020 là hơn 15 tỷ đô la.

Coursera IPO: một trường đại học trên chiếc ghế dài của bạn

Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn biết về đợt IPO của một trong những nhà cung cấp khóa học trực tuyến hàng đầu thế giới, Coursera. Trong một số vòng tài trợ, công ty đã huy động được hơn 400 triệu đô la và hiện ước tính khoảng 2.5 tỷ đô la.

Oscar Health, Inc. IPO: Bảo hiểm Chăm sóc Y tế “Thông minh”

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một đợt IPO của công ty, công ty tự đặt ra mục tiêu cách mạng hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ. Thị trường dịch vụ y tế của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ đạt 4 nghìn tỷ đô la vào năm 2027