Vào ngày 24 tháng 1, công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển công nghệ toàn cầu DevOps - JFrog - đã áp dụng biểu mẫu S-XNUMX cho đợt IPO cho SEC Hoa Kỳ. Vị trí này đến hạn trong Thị trường Chọn lọc Toàn cầu của Nasdaq.