Nikkei 225 là một trong những chỉ số chứng khoán quan trọng nhất phản ánh tình trạng của nền kinh tế Nhật Bản và hoạt động kinh doanh tổng thể ở nước này.